ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Задорожна С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Гуз Н., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто основні підходи щодо оцінки міграційних процесів у світі, представлено основні теорії міграцій. На основі ряду соціологічних опитувань, проведених в Україні, розкрито основні чинники мотиваційних настанов міжнародної міграції молоді. Визначено основні проблеми та загрози національній безпеці держави внаслідок зростання потоків незворотної міжнародної міграції молоді.

Ключові слова:

Використана література:

1. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. / за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.

2. Прибиткова І. Міграційний потенціал молоді України, Азербайджану та Росії [Електронний ресурс] / І. Прибиткова. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/analit/ughiyh.

3. Миколюк О. Миграция стала образом жизни / О. Миколюк // День. – 2008. –  № 232.

4. Чумаченко А. Чемоданные настроения молодежи [Электронный ресурс] / А. Чумаченко. – Режим доступа: http://odnarodyna.com.ua/articles/6/2015.html.

5. Толстокорова А. Экономическое неравенство, социальная исключенность и трудовая миграция: проблемы украинской молодежи в период постсоветской трансформации [Электронный ресурс] / А. Толстокорова. – Режим доступа: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/ Forum21/Issue_No10/N10_Challenges_Ukrainian_youth_ru.pdf.

6. Акимов Д. Болонский процесс, учебная мобильность и трудовая миграция [Электронный ресурс] / Д. Акимов. – Режим доступа: http://www.journal.yurpayintel.com.ua/2010/6/article01/.

7. Migration for Development: Within and Beyond Frontiers. – N.Y.: IOM, 2006. – 436 p.

8. Хомра А. У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования / А. У. Хомра – К.: Наукова думка, 1979. – 148 с.

9. Прибиткова І. М. Основи демографії: посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів / І. М. Прибиткова. – К.: АртЕк, 1995. – 256 с.

10. Перше загальнонаціональне вибіркове обстеження населення (домогосподарств) з питань трудової міграції “Зовнішня трудова міграція населення України”. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – 120 с.

11. Балакірєва О. М. Молодь України: спосіб життя та ціннісні орієнтації / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар // Український соціум. –  2010. – № 4(35). – С. 201-230.

12. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с.

13. Безпека документів та міграційна політика: висновки та рекомендації міжнародних робочих груп для України. – К.: Вістка, 2011. – 88 с.

14. Майданік І. П. Українська молодь на ринках праці зарубіжних держав / І. П. Майданік. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 176 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf