ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мойсеєнко І.П., Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

Магас Н.В., Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено необхідність використання факторних моделей аналізу використання інтелектуальних ресурсів у системі внутрішнього моніторингу фінансової безпеки підприємства.

Ключові слова:

Використана література:

1. Минаев Г. А. Безопасность организации: учебник / Г. А. Минаев. – К.: КНТ, 2009. – 440 с.

2. Захаров О. І. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності: навч. посіб. / О. І. Захаров, П. Я. Пригунов. – К.: КНТ, 2008. – 257 с.

3. Мойсеєнко І. П. Управління інтелектуальним потенціалом: монографія / І. П. Мойсеєнко– Львів: Аверс, 2007. – 304 с.

4. Мойсеєнко І. П. Напрямки моніторингу фінансово-господарського стану підприємства / І. П. Мойсеєнко // Економіка АПК. Вісник Львівського державного аграрного університету. – 2003. – № 10 (2). – С. 330-339.

5. Мойсеенко И. П. Модели анализа интеллектуального потенциала предприятия / И. П. Мойсеенко // Бизнес-информ. – 2007. – № 5. – Т. 2. – С. 82-84.

6. Економічна діагностика: навч. посіб. / [Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук’янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид; за заг. ред. Т. Ф. Косянчук]. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 452 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf