ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пепа Т.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Троян В.Л., Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено дослідження сучасних тенденцій розвитку державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України. Визначено основні напрями його удосконалення.

Ключові слова:

Використана література:

1. Роль держави в довгостроковому економічному зростанні / за ред. Б. Є. Кваснюка. – Х.: Форт; К.: Ін-т економічного прогнозування, 2003. – 424 с.

2. Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 53 000 слов / С. И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. – М.: ОНИКС 21 век; Мир и образование, 2004. – 1200 с.

3. Новий тлумачний словник української мови: в 3-х т. Т. 2. – К.: Аконіт, 2001. – 776 с.

4. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 77 с.

5. Сисой Ю. В. Управління формуванням місцевих бюджетів в економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки» / Ю. В. Сисой. – Донецьк, 2001. – 19 с.

6. Мочерний С. Держава / С. Мочерний // Економічна енциклопедія: у 4-х т. Т.1 / за ред. С. В. Мочерного та ін. – К.: Академія, 2000. – 313 с.

7. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

8. Шляхи реформування охорони здоров’я та медичного страхування в Україні: матеріали парламентських слухань від 20 травня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.uа / zakon / new / par_sl/ SL200509.htm.

Переглянути статтю    Завантажити pdf