ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Прокопенко В.Ю., Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена зарубіжному досвіду оподаткування нерухомості. Виділені основні форми оподаткування, які існують у різних країнах світу. Проаналізовані основні елементи оподаткування нерухомості: об’єкти оподаткування та база оподаткування. Досліджені переваги та недоліки певних особливостей окремих країн у сфері оподаткування.

Ключові слова:

податковий інструмент, оподаткування нерухомості

Використана література:

1. Bird, Richard M., Enid Slack. International Handbook on Land and Property Taxation. – Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Inc. – 2004. – 320 p.

2. Grundsteuergesetz (GrStG) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bundesrecht.juris.de/grstg_1973/BJNR109650973.html.

3. Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gesetze-im-internet.de/grestg_1983/BJNR017770982.html.

4. Циммерманн Х. Реформа місцевих податків в Україні / Х. Циммерманн //Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні. Міжнародний досвід та практичні пропозиції / М. В. Пітцик, Х. Циммерманн; Асоц. Міст України та громад, Нім. Бюро техн. співробітництва. – К., 2008– 136 с.

5. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн: [навч. посіб.] / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов. – К.: Комп’ютер прес, 2004. – С. 137.

6. Циммерманн Х. Реформа місцевих податків в Україні [Електронний ресурс] / Х. Циммерманн. – Режим доступу: http://napa-portal.academy.gov.ua.

7. Черняга Л. П. Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС: монографія / Л. П. Черняга;  Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 144 с.

8. Civil Code [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_civil_textA.htm.

9. Statistical Release 31 March 2011 Local Authority Council Taxbase – 2010 (Revised) England [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.communities.gov.uk/documents/statistics/pdf/1876957.pdf.

10. Council tax levels set by local authorities in England - 2011-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.communities.gov.uk/publications/corporate/statistics/counciltax201112.

11. The Scottish Government. Council Tax Collection Statistics 2012 – Tables [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Local-Government-Finance/ PubScottishCounTaxStats/ CTCS2012; Statswales. Council Tax Collection at 31 March, by type of income. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/ tableView.aspx; Land and Property Services. Annual Report & Accounts for the Year Ended 31 March 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dfpni.gov.uk/lps/lps_annual_report_10-11.pdf; Land and Property Services. Annual Report & Accounts for the Year Ended 31 March 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfpni.gov.uk/lps/lps_annual_report_2009-10_web.pdf; Scottish Local Government Finance Statistics 2010-11 Tables and Charts [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Local-Government-Finance/SLGFS1011-Tables; Statswales.Collection of non-domestic rates, by year [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=608.

Communities and Local Government. National non-domestic rates collected by local authorities in England 2011-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.communities.gov.uk/documents/statistics/pdf/2198849.pdf.

12. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst ujednolicony). Stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/podatki_lokalne/lokalne.pdf.

13. Барбара Н. Макленнон. Оподаткування нерухомості: принципи та практичне використання [Електронний ресурс] / Барбара Н. Макленнон, Річард Е. Бонз. – Режим доступу: http://www.geomatica.kiev.ua/training/PlanValTax/chapter200.html.

Переглянути статтю    Завантажити pdf