ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Черкаський І.Б., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Панченко О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначені основні засади формування страхового захисту відповідальності на залізничному транспорті, розкриті особливості механізму його реалізації з урахуванням проблем розвитку страхового ринку та процесів реформування залізничного транспорту.

Ключові слова:

економічна безпека, страхування відповідальності, залізничний транспорт

Використана література:

 1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 3. Про залізничний транспорт: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=273%2F96-%E2%F0.
 4. Про страхування: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0.
 5. Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4442-17.
 6. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный Закон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/license/38_3.html.
 7. Богомолова Н. І. Страхування засобів швидкісного залізничного транспорту як основа надійності перевізного процесу / Н. І. Богомолова, О. І. Панченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 256, том ІІІ. – С. 793-802.
 8. Концепция страхования гражданской ответственности при ж/д-перевозках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ins-union.ru/rus/news/insurance/news10_1.
 9. Обязательное страхование ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам (ОСГОП) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.znay.ru/osgop.
 10. Панченко О. І. Особливості організації страхового захисту вантажних перевезень на залізничному транспорті / О. І. Панченко, Н. І. Богомолова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2010 – № 41. – С. 22-28.
 11. Програми страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів СК «Провідна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://providna.com.ua.
 12. Програми страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів СК «Оранта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oranta.ua/ukr/main.php.
 13. Програми страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів СК «Дженералі Гарант» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.generali.garant.ua.
 14. Справочник по страхованию для страхователей и страховщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://insurancestrahovanie.ru/cmr-strahovanie-perevozchika-perevozok-cmr-insurance-perevozchik.html.
 15. Статут залізниць України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/457-98-%D0%BF.

Переглянути статтю    Завантажити pdf