ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Василюк М.М., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено теоретичні аспекти та методичні засади формування механізму забезпечення внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до оцінювання якості аудиторських послуг та запропоновано напрями трансформації системи контролю якості аудиту в умовах необхідності вдосконалення управління якістю аудиторських послуг.

Ключові слова:

аудиторські послуги, контроль якості, системний підхід, оцінювання якості аудиторських послуг, трансформація системи контролю якості аудиту, управління якістю аудиту

Використана література:

  1. Василюк М. М. Контроль якості аудиторських послуг як необхідна умова реформування контрольного середовища / М. М. Василюк // Кримський економічний вісник. –2013. – № 4 (05). – С. 29–31.

  2. Дзюба А. М. Контроль якості аудиторських послуг – запорука успішного розвитку аудиту в Україні / А. М. Дзюба // Управління розвитком : збірник наукових статей. – 2009. – № 1. – С. 43.

  3. Жогова О. В. Якісна відповідальність: виконання завдання [Електронний ресурс] / О. В. Жогова // Незалежний аудитор. – Режим доступу : http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/453?view=material.

  4. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. – Т. 1. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. –– 852 с.

  5. Про затвердження Концептуальної основи контролю аудиторської діяльності в Україні [Електронний ресурс] : Рішення АПУ № 182/3 від 27 вересня 2007 року. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN32612.html.

  6. Самострол С. В. Окремі питання контролю якості аудиторської діяльності / С. В. Самострол // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць. – 2009. – № 36. – С. 156–160.

Переглянути статтю    Завантажити pdf