ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Добрянська М.В., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

На підставі ідентифікування недоліків наявних методів кількісного оцінювання ризиків запропоновано метод оцінювання ризику інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємства, який ґрунтується на виявленні можливих втрат підприємства від настання несприятливих подій, з урахуванням ймовірності їх виникнення. Використання запропонованого методу дає можливість вироблення можливих шляхів компенсації імовірних витрат або методів зниження ймовірностей настання несприятливих подій. На цій основі керівники підприємств зможуть приймати аргументовані управлінські рішення. У цьому випадку під управлінськими рішеннями розуміємо кінцевий результат управлінського процесу, який виявляється у розробленні способу вирішення управлінської проблеми, створенні умов для його застосування і моніторингу отриманих ефектів.

Ключові слова:

оцінювання, інвестиційне забезпечення, технологічні оновлення, методи, інвестиційний проект, ризики

Використана література:

  1. Глущенко В. В. Разработка управленческого решения. Прогнозирование – планирование. Теория проектирования экспериментов / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. – Железнодорожный : ООО НПЦ «Крылья», 1997. – 400 с.

  2. Ястремська О. М. Ризик у процесі інвестиційної діяльності / О. М. Ястремська // Наукові праці ДонНТУ. – 2007. – № 31 (1). – С. 56–60.

  3. Приймак І. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища / І. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 413–419.

  4. Урсуленко Г. В. Використання регресійного підходу до оцінки та управління операційним ризиком діяльності / Г. В. Урсуленко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2 (28). – С. 155–157.

  5. Паранчук С. В. Оцінка підприємницьких ризиків у машинобудуванні графічним способом / С. В. Паранчук, О. О. Коць // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – № 606. – С. 83–88.

  6. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. посіб. / А. П. Дука. – К. : Каравела, 2007. – 424 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf