ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гонта О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Островська Н.С., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна

Жаворонок А.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз сучасного стану діяльності комерційних банківських установ у сфері надання альтернативних послуг факторингу. Розглянуто основні тенденції розвитку альтернативних банківських послуг в Україні, досліджено їх роль на ринку фінансових послуг банківських і небанківських установ. Визначено основні проблеми та запропоновано шляхи вдосконалення операційної діяльності вітчизняних банків.

Ключові слова:

банківська послуга, банківська операція, альтернативна банківська операція, ринок фінансових послуг, факториг

Використана література:

  1. Внукова Н. М. Можливості та ризики факторингу в ресурсі SWOT-аналізу / Н. М. Внукова, К. Н. Шапошникова // Фінансовий ринок України. – 2007. – № 2 (40). – С. 6–11.

  2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakonl.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

  3. Косова Т. Д. Банківські операції : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – С. 9–10.

  4. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2013 рік [Електронний ресурс] / Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. – Режим доступу : http://www.uulcom.ua/fileadmin/downloads/dpn/ fk_2013.pdf.

  5. Прохорова Ю. В. Дослідження стану ринку факторингу в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Прохорова, М. О. Терновська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 30. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2010_30/10pyvofi.pdf.

  6. Філіпенко Ю. Ю. Факторингові операції комерційних банків: механізм проведення, особливості обліку, проблеми та перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Філіпенко, А. В. Сатановська // Вісник ПДАБА. – 2011. – № 6–7. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vpabia/2011_6-7/25.pdf.

  7. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Переглянути статтю    Завантажити pdf