ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кужель В.В., Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто організаційно-економічні механізми участі бізнесу в соціальній підтримці населення; висвітлено системи правового регулювання соціальної відповідальності бізнесу в Європейському Союзі; показано моделі державної політики щодо реалізації відповідальності бізнесу у країнах світу. Вдосконалено класифікацію інструментів державного регулювання в галузі соціальної відповідальності бізнесу. Проведено аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України з питань регулятивної політики соці­альної відповідальності бізнесу. Розроблено механізми державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах агропродовольчої сфери та його основні напрями. Запропоновано заходи з державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу для прискорення її розвитку та функціонування.

Ключові слова:

корпоративна діяльність, соціальна відповідальність, регулятивні інструменти, капіталоємність, принцип прецедентного права, інноваційний розвиток

Використана література:

  1. Бутко М. П. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні / М. П. Бутко, М. І. Мурашко // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 74–85.

  2. Гришова И. Ю. Инновационная модель развития предприятий молокоперерабатывающей отрасли / И. Ю. Гришова, И. А. Крюкова // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 20–24.

  3. Гришова І. Ю. Вплив інституціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2 – С. 47–51. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

  4. Гришова І. Ю. Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. А. Замлинський, В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 201–206. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

  5. Гришова І. Ю. Проблеми формування інноваційної системи України / І. Ю. Гришова, Т. М. Гнатьєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 54–62.

  6. Крюкова І. О. Інноваційна модель розвитку підприємств молокопереробної галузі / І. О. Крюкова, І. Ю. Гришова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 1 (16). – С. 20–24.

  7. Крюкова І. О. Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва / І. О. Крюкова, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 4 (9). – С. 133–142.

  8. Крюкова І. О. Фінансова архітектура інноваційного розвитку підприємства АПК / І. О. Крюкова // Соціально-економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи : колективна монографія. – Полтава, 2013. – С. 43–52.

  9. Чирва О. Г. Удосконалення інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку конкурентоспроможності харчових підприємств / О. Г. Чирва // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» (Умань, 24 січ. 2012 р.). – Умань, 2012. – С. 42–46.

Переглянути статтю    Завантажити pdf