ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Хапатнюковський М.М., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Виявлено та досліджено канали впливу глобальних дисбалансів на економічний розвиток України. Проаналізовано структуру та динаміку окремих статей рахунку поточних операцій платіжного балансу України, що уможливило ідентифікацію дисбалансів у зовнішньоторговельній сфері в контексті глобальних асиметрій. Розкрито роль інвестиційно-фінансової сфери України як каналу вимивання фінансових ресурсів із національної економіки. Охарактеризовано внутрішні показники впливу на ефективність та результативність економіки. На підставі проведеного аналізу запропоновано заходи, які пом’якшують вплив глобальних дисбалансів на економічний розвиток.

Ключові слова:

глобальні дисбаланси, економічний розвиток, економічний суверенітет, економічна безпека, зовнішньоторговельний баланс, іноземні інвестиції

Використана література:

  1. Виведення капіталів з України: масштаби та напрямки запобігання : аналітична доповідь / за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2013. – 39 с.

  2. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 70 с.

  3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ukrstat.gov.ua.

  4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/index/gdp/eximp.php.

  5. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bank.gov.ua.

  6. Перспективы развития мировой экономики [Электронный ресурс] // World Economic Outlook, IMF. – Режим доступа : http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/survey/so/2014/res012114ar.htm.

  7. Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України : аналітична доповідь / Т. А. Тищук, Д. С. Покришка, Д. О. Махортих, О. В. Іванов ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2013. – Вип. 4. – 30 с.

  8. Шаров О. М. Щодо окремих питань мінімізації ризиків платіжного дисбалансу : аналітична записка [Електронний ресурс] / О. М. Шаров, Б. В. Соболєв. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1461/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf