ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Подимова Л.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено основні трансформаційні процеси, що відбулися в системі вищої освіти в Україні. Проаналізовано статистичні показники діяльності вищих навчальних закладів України, варіанти фінансування вищої освіти в різних країнах. Визначено необхідність подальшого реформування системи вищої освіти в умовах глобалізації сучасного суспільства.

Ключові слова:

вищий навчальний заклад, вища освіта, трансформація

Використана література:

  1. Захарін С. Чи потрібна поголовна вища освіта? [Електронний ресурс] / Сергій Захарін. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/chi-potribna-pogolovna-vischa-osvita_.html.

  2. Лукичев Г. А. Системы финансирования высшего образования в зарубежных странах : учеб. пособие / Г. А. Лукичев, В. М. Филиппов. – М. : РУДН, 2008. – 194 с.

  3. Чухрай Н. І. Академічне підприємництво за кордоном та в Україні / Н. І. Чухрай // Вісник національного університету «Львівська Політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – № 714. – С. 448–458.

  4. Юрга В. А. Структура и механизмы финансирования системы высшего профессионального образования как условие инновационного развития высшей школы (российский и зарубежный опыт) / В. А. Юрга // Сибирская финансовая школа.  2011.  № 3. – С. 183–188.

  5. Communication from the European Commission. Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/com2007182_en.pdf.

  6. The Global Competitiveness Report 2014-2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf.

  7. The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/EC-30-12-534/EN/EC-30-12-534-EN.PDF.

Переглянути статтю    Завантажити pdf