ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Савченко В.Ф., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Долгополов М.Г., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Надано визначення поняття «шокова терапія», розкрита суть «шокової терапії», запропоновані основні заходи щодо проведення реформ, зроблено висновок про значущість їх початкового етапу. Проаналізовано основні складові щодо проведення «шокової терапії» у Польщі та Україні. Надано рекомендації відносно уникнення негативних наслідків від проведення «шокової терапії» і пропозиції щодо покращання економічного стану в Україні.

Ключові слова:

«шокова терапія», перехідна економіка, лібералізація, фінансова стабілізація, інституційні реформи, ринкова економіка, «план Бальцеровича», економічний розвиток, дерегуляція

Використана література:

  1. Экономический словарь [Электронный ресурс ].  Режим доступа : http://www.ekoslovar.ru/684.html.

  2. Экономика : учебник / под ред. А. С. Булатова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : БЕК, 1997. – 816 с.

  3. План Бальцеровича [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/План_Бальцеровича.

  4. Страх и ненависть: как реформы «шоковой терапии» спасли Польшу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bakertilly.ua/ru/news/id591.

  5. World Bank Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/country/poland#cp_wdid.

  6. Економіка незалежної України в 90-і роки ХХ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.if.ua/book/85/60284.html.

  7. World Bank Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/country/ukraine#cp_wdi.

Переглянути статтю    Завантажити pdf