ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сівіцька С.П., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Проаналізовано та виявлено чинники, що сприяють підвищенню інвестиційної привабливості альтернативної енергетики в Україні. Досліджено стан та перспективи державного стимулювання розвитку інвестування альтернативної енергетики.

Ключові слова:

інвестиційний процес, енергетична залежність держави, альтернативна енергетика, державне регулювання

Використана література:

 1. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента / И. А. Бланк. – К. : Эльга–Н., Ника-Центр, 2001. – Т. 1. – 348 с.

 2. Коренюк П. І. Вплив інвестицій на економічну безпеку реального сектора національної економіки / П. І. Коренюк, В. П. Волков, Л. А. Горошкова // Вісник Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. – 2012. – Т. 20. – Вип. 6 (2). – № 10 (1). – С. 12–17.

 3. Майорова Т. В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні : монографія / Т. В. Майорова. – К. : КНЕУ, 2013. – 332 с.

 4. Пересада А. А. Проектне фінансування : підручник / А. А. Пересада, Т. В. Майорова, О. О. Ляхова. – К. : КНЕУ, 2005. – 736 с.

 5. Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» : монографія / В. Г. Потапенко ; [за наук. ред. Є. В. Хлобистова]. – К. : НІСД, 2012. – 360 с.

 6. Удалих О. О. Фінансування інвестиційних проектів за умовою обмеженості інвестиційних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Удалих. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Economics/22831.doc.htm.

 7. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2009. – 336 с.

 8. Glen Arnold (2010). Investing: the definitive companion to investment and the financial markets. (2nd ed. Financial Times/ Prentice Hall).

 9. Jones Charles P. (2010). Investments Principles and Concepts. (John Wiley & Sons, Inc).

 10. Esty Benjamin. An Overview of Project Finance and Infrastructure Finance 2014 Update (HBS Case No. 214083) Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2459113.

 11. Енергетична стратегія України на період до 2030 року від 24 липня 2013 р. № 1071-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=260994.

 12. Хмельницкий Л. Ю. Состояние и перспективы развития альтернативной энергетики в странах Европейского союза [Электронный ресурс] / Л. Ю. Хмельницкий // Российское предпринимательство. – 2011. – № 2, вып. 1 (177). – Режим доступа : http://www.creativeconomy.ru/articles/11351/.

 13. Ragwitz M., Resch G., Morthorst P.E., Coenraads R. (2008) Assessment and Optimization of Renewable Energy Support Schemes in the European Electricity Market: Final Report. Europe: IntelligentEnergy, 246.

Переглянути статтю    Завантажити pdf