ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сидоренко О.М., Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

На основі аналізу наукової літератури та емпіричних джерел згруповано ключові недоліки організаційного управлінського механізму в роботі системи державного фінансового контролю України, розкрито внутрішній зміст кожного з них, показано взаємозв’язки між ними та проаналізовано їх вплив на загальну ефективність функціонування системи.

Ключові слова:

державний фінансовий контроль, система державного фінансового контролю України, організаційний механізм державного управління, недоліки

Використана література:

1. Сидоренко О. М. Ключові управлінські механізми в системі державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. М. Сидоренко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2013. – № 2. – С. 156–164. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2013_2_19.pdf.

2. Виходець Ю. А. Проблеми удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні / Ю. А. Виходець // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 16(205). – С. 139–144.

3. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 423 с.

4. Шевчук О. Державний фінансовий контроль: наукова парадигма / О. Шевчук // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 1. – С. 41–50.

5. Лин Я. І. Теоретичні основи сутності державного фінансового контролю / Я. І. Лин // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 1. – С. 284–288.

6. Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 23.04.2011 № 499/2011. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/499/2011.

Переглянути статтю    Завантажити pdf