ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Хлистун О.А., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено питання щодо формування змісту фінансово-економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери.

Ключові слова:

функція безпеки, фінансово-економічна безпека підприємств агропродовольчої сфери, оптимізація фінансових потоків

Використана література:

 1. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью / И. А. Бланк. – М. : Никацентр, Эльга, 2013. – 776 с.

 2. Хома І. Б. Вплив фінансово-інвестиційного забезпечення на збереження рівня економічної безпеки підприємств / І. Б. Хома // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. – Х. : ФОП Павлов М.Ю., 2009. – Т. 1. – С. 49–50.

 3. Хома І. Б. Управління економічною безпекою підприємств як складовий елемент захисту національної безпеки / І. Б. Хома // Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – Ч. 2. – С. 434–437.

 4. Хома І. Б. Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки підприємства / І. Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – Львів : Вид-во НУ ЛП. – 2008. – № 611. – С. 32–41.

 5. Шкарлет С. М. Ідентифікація стану економічної безпеки в сучасних умовах інноваційного розвитку підприємств / С. М. Шкарлет // Стратегія розвитку України. – 2007. – № 1–2. – С. 304–315.

 6. Шкарлет С. М. Еволюція категорії “безпека” в науковому та економічному середовищі / С. М. Шкарлет // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6. – С. 6–12.

 7. Крюкова І. О. Формування фінансової безпеки агропромислових підприємств / І. О. Крюкова // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 4 (58). – С. 41–45.

 8. Крюкова І. О. Фінансова архітектура інноваційного розвитку підприємства АПК / І. О. Крюкова // Соціально-економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи : [колективна монографія]. – Полтава : ТОВ НВП «Укпромторгсервіс», 2013. – С. 43–52.

 9. Shabatura T. Financial mechanism of economic security company / I. Grishova, A. Galitsky, T. Shabatura, S. Stoyanova-Koval, V. Zamlynsky, M. Shcherbata, T. Butenko // The collection includes material reports 3rd International Scientific and Practical Conference "Science and Society" held SCIEURO in London 20-21 March 2013. – P. 160–180.

 10. Shabatura T. The economic security of the enterprise: the nature and components / T. Shabatura, V. Butenko, T. Butenko, M. Shcherbata // The collection includes material reports International Scientific and Practical Conference [“Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”], (Stuttgart, Germany. March 28, 2013). – Germany : by ORT Publishing (Germany) in assocation with the Center For Social And Political Studies “Premier” (Russia), – 2013. – P. 78–80.

 11. Гришова І. Ю. Розробка заходів управління ризиками фінансової безпеки підприємства / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2012. – № 2. – С. 15–21.

 12. Гришова І. Ю. Зміцнення фінансової складової економічної безпеки підприємства / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Облік і фінанси. – 2013. – № 1. – С. 99–105.

 13. Митяй О. В. Условия и факторы эффективной деятельности аграрных предприятий / О. В. Митяй // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 260. – С. 286–289.

 14. Митяй О. В. Особенности процесса производства субъектов аграрной отрасли / О. В. Митяй // Инновационные основы устойчивого развития национального хозяйства: материалы Международной научно-практической интернет-конференции, проведенной на базе Университета экономики и предпринимательства (г. Хмельницкий, 23–24 февр. 2012 г.). – Т. : Астон, 2012. – С. 84–87.

 15. Гришова І. Ю. Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. А. Замлинський, В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 201–206. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

 16. Чирва О. Г. Зарубежный опыт развития повышения конкурентоспособности пищевых предприятий Украины / О. Г. Чирва // Азимут научных исследований экономика и управление.  Тольятти, 2013. – № 1(2). – С. 31–35.

Переглянути статтю    Завантажити pdf