ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Танасійчук Ю.В., ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут», м. Херсон, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено механізми стратегічного управління розвитком аграрної сфери регіону і характеристики негативних чинників, які стали причиною деградації виробничого потенціалу, низького рівня ефективності системи управління і, як результат, низької конкурентоспроможності вітчизняного АПК. Проаналізовано багато серйозних проблем в аграрному секторі, які пов’язані з недостатнім технічним та технологічним рівнем виробництва, формуванням та використанням кадрового потенціалу села. Проведено дослідження проблеми підвищення рентабельності виробництва зерна в умовах конкретного регіону, розроблено та досліджено в різних сценарних умовах моделі державної підтримки галузі та обґрунтовано рекомендації щодо підвищення ефективності механізмів регулювання та управління виробництвом. Запропоновано власне бачення автора дефініції «державне регулювання агропромислового виробництва» та його вплив на економічні процеси сучасного аграрного ринку.

Ключові слова:

диспаритет цін, дохідність, нормативний рівень рентабельності, стратегічне управління

Використана література:

1. Гришова И. Ю. Стратегическое развитие предприятий агропродовольственной сферы в контексте социальной ответственности бизнеса / И. Ю. Гришова, В. В.Сафонов // Стратегическое планирование развития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина : IV Международная научно-практическая конференция (Тольятти, 30 июня 2014 года) : сборник научных трудов : в 2 ч. / отв. ред. Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 27–32.

2. Гришова І. Ю. Вплив інституціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 47–51. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

3. Гришова І. Ю. Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. А. Замлинський, В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

4. Крюкова І. О. Організаційно-економічний механізм розвитку аграрних формувань / І. О. Крюкова // Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці : колективна монографія / під ред. Ю. О. Нестерчук. – Умань : Візаві, 2013. – Ч. 1. – С. 212–226.

5. Крюкова І. О. Стратегічні імперативи розвитку агропродовольчого ринку України / І. О. Крюкова, О. В. Назаренко // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 4(14). – С. 36–42.

6. Кужель В. В. Імунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 17–22.

7. Кужель В. В. Теоретичні засади модернізації аграрної економіки / В. В. Кужель, Я. В. Солтик // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2012. – № 4. – С. 83–87.

8. Шабатура Т. С. Інтеграція ресурсного та вартісного підходів в процес формування економічного потенціалу підприємствам / Т. С. Шабатура // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент". – 2014. – Вип. 3. – С. 183–187.

Шабатура Т. С. Особливості реалізації економічного потенціалу харчових підприємств в контексті продовольчої безпеки / Т. С. Шабатура, В. В. Кужель // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2014. – № 2 (17). – С. 55–58.

10. Chernyavskaya, T. A. Negative factors that impede the development of transport in Ukraine / T. A  Chernyavskaya // Економічний вісник Донбасу. Economical herald of Donbas quaterly. – 2010. – № 4 (22). – С. 185–187.

Переглянути статтю    Завантажити pdf