ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Удуд І.Р., Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено основні причини виникнення ризиків у туристичних компаніях та шляхи їх подолання.

Ключові слова:

ризики, банкрутство, туристичні підприємства

Використана література:

  1. Алейникова Г. М. Организация и управление турбизнесом / Г. М. Алейникова. – Донецк : ДЦТБ, 2002. – 117 с.

  2. Бутко М. П. Вплив регіонального менеджменту на рівень реалізації туристичного потенціалу / М. П. Бутко, Л. О. Самко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4.

  3. Дурович А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Новое знание, 2001. – 496 с.

  4. Ротар А. В. Економічна доповідь: Діяльність підприємств сфери послуг у 2003 році / А. В. Ротар, Д. І. Поліщук // Поточний архів Чернівецького обласного управління статистики. – 2004. – 19 квіт. (№ 5-2/1). – 9 с.

  5. Михайличенко Г. Удосконалення технології створення туристичного продукту / Г. Михайличенко // Вісник КДТЕУ. – 2000. – № 2. – С. 41–50.

Переглянути статтю    Завантажити pdf