ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мельниченко І.В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Даруга А.О., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні питання сутності облікової категорії «амортизація». Узагальнено підходи до визначення сутності амортизації. Визначено основні проблемні питання амортизації біологічних активів сільськогосподарських підприємств. Доведено необхідність розгляду цієї категорії як фінансового джерела капітальних інвестицій у забезпеченні економічної безпеки підприємства.

Ключові слова:

знос, амортизація, капітальні інвестиції, економічна безпека підприємства, біологічні активи

Використана література:

  1. Бакай В. Й. Теоретичний аспект аналізу амортизації як основи формування амортизаційної політики / В. Й.Бакай // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Економічні науки. – 2003. – № 2. – С. 139–141.

  2. Дугієнко Н. О. Амортизаційна політика як напрямок державного регулювання інвестиційної діяльності / Н. О. Дугієнко // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1(3). – С. 45–51.

  3. Кірейцев Г. Г. Формування нової системи амортизації в Україні / Г. Г. Кірейцев // Облік і фінанси АПК. – 2004. – № 1. – С. 23–30.

  4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів від 29.12.06 р. № 1315 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

  5. Парнюк В. О. Про підвищення ролі амортизації як джерела інвестицій і регулятора попиту та пропозиції основних засобів / В. О. Парнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С. 166–172.

  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/.

  7. Соколова О. Амортизаційна політика в системі антикризового регулювання економіки / О. Соколова // Вісник Національної академії державного управління. – 2012. – № 1.– С. 187–195.

  8. Стадницький Ю. І. Амортизація – наслідок знецінення основних засобів / Ю. І. Стадницький // Фінансовий простір. – 2012. – № 2 (6). – С. 27–32.

  9. Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / за ред. М. Бажана. – 2-ге вид. – К. : Голов. редакція УРЕ, 1974-1985.

Переглянути статтю    Завантажити pdf