ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Зеленська О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Зеленський С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Алєшугіна Н.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено пріоритетні напрямки і механізм здійснення аграрних реформ Вітте–Столипіна в Російській імперії кінця XIX – початку XX ст. Проаналізовано можливості використання їх уроків під час формування сучасної продовольчої політики України. Розглянуто перспективи застосування досвіду початку ХХ століття в контексті уникнення численних прорахунків на етапі планування та реалізації сучасної аграрної політики, а також забезпечення механізмів її адаптації до динамічно мінливої кон'юнктури зовнішнього і внутрішнього середовища.

Ключові слова:

аграрна реформа, продовольча політика, бюджетні кошти, сільськогосподарський кредит

Використана література:

 1. Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России / А. Я. Аврех. – М. : Политиздат, 1991. – 286 с.

 2. Давыдов М. А. Столыпинская аграрная реформа: замысел и реализация [Электронный ресурс] / М. А. Давыдов. – Режим доступа : http://polit.ru/article/2007/02/08/davydov/.

 3. Дякин В. С. Деньги для сельского хозяйства (выбор пути экономического развития России. 1892-1914 гг.) [Электронный ресурс] / В. С. Дякин. – Режим доступа : http://cornholio.narod.ru/history5/dyakin.htm.

 4. Зеленська О. О. Державна фінансова підтримка аграрної сфери в Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття безпеки / О. О. Зеленська // Вісник Чернігівського державного технологічного ун-ту. Серія “Економічні науки”. – 2013. – № 2 (66). – С. 259–265.

 5. Ильин С. В. Витте / С. В. Ильин. – Изд. 2-е, испр. – М. : Молодая гвардия, 2012. – 511 с. – (Жизнь замечательных людей).

 6. Панченко П. П. Аграрна історія України : підручник / П. П. Панченко, В. А. Шмарук. – К. : Знання, КОО, 2000. – 342 с.

 7. Петров Ю. А. Экономическое состояние России перед Первой мировой войной [Электронный ресурс] / Ю. А. Петров. – Режим доступа : http://www.idc-europe.org/ru/-Экономическое-состояние-России-перед-Первой-мировой-войной.

 8. Пожигайло П. А. П. А. Столыпин глазами современников / П. А. Пожигайло. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 367 с.

 9. Пожигайло П. А. Петр Столыпин: объединить несоединимое / П. А. Пожигайло // Свой. – 2012. – № 5.

 10. Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина / С. М. Сидельников. – М. : Изд-во МГУ, 1973. – 335 с.

 11. Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос / С. П. Трапезников. – М. : Мысль, 1967. – Т. 1. – 567 с.

 12. Тюкавкин В. Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа / В. Г. Тюкавкин. – М. : Памятники исторической мысли, 2001. – 304 с.

 13. Щербаков А. Ю. Петр Столыпин. Революция сверху / А. Ю. Щербаков. – М. : ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013. – 432 с.

 14. Conroy M. Sch. Peter Arkad`evich Stolypin. – Boulder, 1976; Hagen M. Die Entfaltung politischen Ofientlichkeit in Russland, 1906-1914. – Wiesbaden, 1982.

 15. Yaney G. The Urge to Mobilize Agrarian Reform in Russia, 1861-1930. – Urbana, 1982.

Переглянути статтю    Завантажити pdf