ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Бутко М.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Соломаха І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено передумови досягнення необхідних обсягів вирощування та реалізації квіткової продукції, проведено SWOT-аналіз розвитку виробництва продукції квітникарства в Україні, визначено стратегію розвитку для провідного флористичного підприємства Чернігівського регіону, запропоновано оптимальну модель його розвитку та управління з урахуванням вітчизняних умов. В основу стратегії закладені засади приватно-державного партнерства.

Ключові слова:

модель розвитку, підприємство, галузь квітникарства, SWOT-аналіз вирощування квіткової продукції, стратегія приватно-державного партнерства

Використана література:

1. Бутко М. П. Приватно-державне партнерство у становленні індустріальних парків в Україні / М. П. Бутко, О. Д. Хомик // Вісник Тернопільського національного економічного університету: зб. наук. праць. – 2013. – № 4.

2. Брайловський І. А. Аналіз підходів до класифікації моделей державно-приватного партнерства / І. А. Брайловський // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2013. – Т.18, вип. 3/1. – С. 60–63.

3. Вдовенко Ю. С. Теоретичні основи приватно-державного партнерства / Ю. С. Вдовенко // Приватно-державне партнерство в автодорожній сфері : монографія. – Чернігів : ЧДТУ, 2009. – С. 7–41.

4. Соломаха І. В. Методологічні засади оцінювання ринкових потреб регіону в живих зрізаних квітах / І. В. Соломаха // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : наук. зб. – 2013.– №. 4. – С. 251–260.

Переглянути статтю    Завантажити pdf