ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Штирхун Х.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано фінансовий стан аграрних підприємств Чернігівської області, визначено тенденції розвитку ринку сільськогосподарської продукції та порівняно їх із загальнодержавними показниками, проведено SWOT-аналіз, який дозолив виділити сильні та слабкі сторони аграрних підприємств, їх маркетингові можливості та загрози. На основі проведеного дослідження запропоновано систему рішень щодо стратегії розвитку аграрних підприємств регіону.

Ключові слова:

сільське господарство, рослинництво, тваринництво, рентабельність, агропідприємство

Використана література:

  1. Аналіз вартості сільськогосподарської продукції у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infolight.org.ua/content/analiz-vartosti-silskogospodarskoyi-produkciyi-u-2013-roci.

  2. Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України : інформаційний посібник / [уклад. Р. І. Мала, В. В. Миронова, Н. В. Єремєєва]. – Донецьк : Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2013. – 65 с.

  3. Костирко І. Перспективи та проблеми формування ринку картоплі у Карпатському регіоні [Електронний ресурс] / І. Костирко, В. Ільчук // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2013. – № 20. – С. 323–330. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vldau_2013_20_55.pdf.

  4. Кулік О. Агропромисловий комплекс: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. Кулік. – Режим доступу : http://ruh.znaimo.com.ua/index-23816.html.

  5. Міжнародна торгівля пшеницею в 2009–2013 роках, роль України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infolight.org.ua/content/mizhnarodna-torgivlya-psheniceyu-v-2009-2013-rokah-rol-ukrayini.

  6. Офіційний сайт Головного управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chernigivstat.gov.ua.

  7. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

  8. Статистичний щорічник Чернігівщини за 2012 рік / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Чернігів, 2013. – 461 с.

  9. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / З. Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf