ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Трейтяк О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто вплив банківської системи на економіку регіону, а також причини низької участі у ресурсному забезпеченні інвестицій. Проаналізовано кредитну спроможність фінансових установ і розглянуто становлення послуг та подальшого їх розвитку в Україні.

Ключові слова:

інвестиції, банк, банківська система, банківські послуги, цінні папери, трастові послуги, банківські гарантії

Використана література:

1. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента / И. А. Бланк. – М., 1995. – 447 с.

2. Головне управління статистики Волинської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/.

3. Головне управління статистики Житомирської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zt.ukrstat.gov.ua/.

4. Головне управління статистики Рівненської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rv.ukrstat.gov.ua/.

5. Головне управління статистики Чернігівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chernigivstat.gov.ua.

6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

7. Косова Т. Д. Банківські операції / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. – К., 2008. – 372 с.

8. Лаврушин И. О. Банковское дело [Электронный ресурс] / И. О. Лаврушин. – Режим доступа : http://institutiones.com.

9. Майорова Т. В. Управління банківськими інвестиціями / Т. В. Майорова, А. А. Пересада. – К., 2001.

10. Мороз А. М. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз. – К., 2008. – 608 с.

11. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

12. Савлук М. І. Гроші та кредит [Електронний ресурс] / М. І. Савлук. – Режим доступу : http://studentbooks.com.ua/content/view/583/54/1/0/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf