ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Забаштанський М.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено особливості управління грошовими потоками концесійних об’єктів та визначена їх роль у формуванні концесійної програми. Доведено економічну необхідність оптимізації джерел фінансового забезпечення концесійної діяльності та встановлені основні причини її низької активності на території України.

Ключові слова:

грошові потоки, фінансове забезпечення, концесії, концесійна програма, концесійна діяльність

Використана література:

1. Бланк І. А. Управління грошовими потоками / І. А. Бланк. – К. : Ніка–Центр, 2007. – 511 с.

2. Володіна Є. Ефективне партнерство чи комунальне шахрайство [Електронний ресурс] / Є. Володіна // Україна комунальна. – Режим доступу : http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/ jefektivne-partnerstvo-chi-komunalne-shahrajstvo-33397.

3. Привалов В. Деякі аспекти управління грошовими потоками корпорацій / В. Привалов // Економіка і регіон. – 2008. – № 1. – С. 93–103.

4. Про концесії [Електронний ресурс] : Закон України від 16 липня 1999 року № 997–XIV. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

5. Прушківський В. Теоретичні і практичні аспекти управління грошовими потоками на підприємстві / В. Прушівський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 3. – С. 36–40.

Переглянути статтю    Завантажити pdf