ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гонта О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дубина М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Тунік М.В., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Єфименко А.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні питання сутності інвестиційного страхування, особливості функціонування, визначено механізм його реалізації та специфічні риси, що відрізняють зазначений вид від класичного страхування життя. Також систематизовано переваги та недоліки, які притаманні інвестиційному страхуванню з позицій як страхової компанії, так і страхувальника. Ідентифіковано фактори, які впливають на ефективність запровадження зазначеного виду страхування, та з’ясовано перспективи його впливу на розвиток фінансового ринку України.

Ключові слова:

страхування, інвестиції, страхування життя, інвестиційне страхування життя, інвестиційний фонд, страхова компанія, страхувальник, актив

Використана література:

1. Бойко Л. О. Сучасні тенденції розвитку страхування життя в Україні / Л. О. Бойко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2010. – № 38. – С. 213–218.

2. Грибань Н. В. Управління інноваціями та процесами створення цінності нестандартних страхових послуг по страхуванню життя [Електронний ресурс] / Н. В. Грибань, О. А. Кушнір // Офіційний сайт Страхового клубу КНЕУ. – Режим доступу : http://pck.kneu.edu.ua/?p=342.

3. Дубина М. В. Вплив системи парабанківських посередників на розвиток національної економіки / М. В. Дубина, А. В. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – № 5 (131). – С. 108–114.

4. Дубина М. В. Регіональні аспекти розвитку страхового ринку України / М. В. Дубина, О. І. Панченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. – № 38. – С. 102–115.

5. Завьялова К. Прибыльное страхование: правила игры на новом рынке [Электронный ресурс] / К. Завьялова // Официальный сайт портала ,,РБК. Личные финансы”. – Режим доступа : http://lf.rbc.ru/recommendation/sk/2012/12/03/219059.shtml.

6. Інвестиційне страхування в Україні ,,Unit-Link” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ,,Все Pro Гроші”. – Режим доступу : http://vseprogroshi.com.ua/investicijne-straxuvannya-v-ukrayini-laquo-unit-link-raquo.html.

7. Інвестиційне страхування життя unit-linked – нова перспектива для українського ринку [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міжнародного центру наукових досліджень теорії і практики страхування. – Режим доступу : http://insurance.uabs.edu.ua/uk/biblioteka/publikatsii/ 243-investytsiine-strakhuvannia-zhyttia-unit-linked-nova-perspektyva-dlia-ukrainskoho-rynku.html.

8. Кондрат І. Ю. Інноваційний підхід до формування страхових продуктів / І. Ю. Кондрат, Х. В. Попович // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–21 травня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 50–52.

9. Ліга страхових організацій України підтримує впровадження інвестиційного страхування [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Ліги страхових організацій України. – Режим доступу : http://uainsur.com/our-news/6705/.

10. Мирошникова Е. С. Развитие инвестиционного страхования жизни unit-linked в Украине [Электронный ресурс] / Е. С. Мирошникова, Я. С. Стаховская, Е. В. Беляева. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/13_NPT_2008/Economics/31993.doc.htm.

11. Офутін О. Тенденції розвитку продуктів unit-linked в Європі в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. Офутін // Офіційний сайт журналу Форіншурер. – Режим доступу : http://dask.dp.ua/zhurnal-pro-straxuvannya-forinsurercom/tendenciji-rozvytku-produktiv-unit-linked-v-yevropi-v-umovax-finansovoji-kryzy/7/.

12. Привалова О. Страхування життя у системі соціального захисту населення / О. Привалова // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 2. – С. 48–57.

13. Про інститути спільного інвестування [Електронний ресурс] : Закон України // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5080-17.

14. Проект Закону України ,,Про внесення змін до деяких законів України щодо викладення Закону України „Про страхування” у новій редакції” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=9614&skl=7.

15. Терещенко О. Продукт нового поколения. Программы накопительного страхования жизни [Электронный ресурс] / О. Терещенко // Официальный сайт информационного портала ,,Про страхование”. – Режим доступа : http://tatarstan.prostrahovanie.ru/articles/all/106/.

16. Фещенко В. Особливості інвестиційного страхування unit-linked та передумови його впровадження в Україні [Електронний ресурс] / В. Фещенко // Офіційний сайт інформаційно-аналітичного порталу Українського агентства фінансового розвитку. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/165.htm.

17. Хакимов Ш. Unit-linked. Инвестиционное страхование жизни [Электронный ресурс] / Ш. Хакимов // Финансовый консультант. – 2013. – № 9. – С. 12–15. – Режим доступа : http://www.fin-advice.com/read.

18. Что такое инвестиционно-страховые продукты unit-linked и в чем их преимущества? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://insurance-life.com.ua/articles/353.

Переглянути статтю    Завантажити pdf