ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кужель В.В., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Дослідженні концептуальні напрямки формування комплексного підходу до визначення змісту інвестиційного потенціалу підприємств агропродовольчої сфери. Приділено увагу державній інвестиційній політиці, яка повинна спрямовуватись на створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, стимулювання притоку приватного капіталу, а також пошук нових форм спільного приватного і держаного інвестування. Комплексний підхід є результатом поєднання ресурсного, потокового та вартісного підходів до інвестиційного забезпечення, у контурах якого інвестиційний потенціал представлений сукупністю усіх інвестиційних потоків підприємства, що у процесі здійснення інвестиційної діяльності рухаються по вектору максимізації ринкової вартості бізнесу і є основою формування його конкурентної переваги.

Ключові слова:

інвестиційне забезпечення, агропродовольча сфера, інвестиційні потоки, інвестиційний клімат, державна інвестиційна політика

Використана література:

  1. Чирва О. Г. Становлення конкурентного середовища у регіональних соціально-економічних системах держави / О. Г. Чирва // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник. – 2011. – № 197. – С. 29–34.

  2. Гришова И. Ю. Финансовое обеспечение перерабатывающих предприятий в контексте формирования финансовых потоков / И. Ю. Гришова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2012. – № 1. – С. 22–24.

  3. Гришова І. Ю. Вплив інституціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 47–51. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

  4. Кужель В. В. Очікуваний результат соціальної відповідальності бізнесу та його вплив на стратегічний розвиток економіки агропродовольчої сфери [Електронний ресурс] / В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3. – С. 162–166. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.

  5. Гришова І. Ю. Імплементація принципів соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3. – С. 13–21. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.

  6. Стоянова-Коваль С. С. Інвестиційні потоки як фактор нарощення інноваційного потенціалу підприємств / С. С. Стоянова-Коваль, Т. С. Шабатура, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. − 2013. – № 3. – С. 160–165.

  7. Митяй О. В. Основні напрямки оцінки потенційних можливостей аграрних підприємств / О. В. Митяй // Весник науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 4(22). – С. 48–58.

  8. Кужель В. В. Імунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 17–22.

Переглянути статтю    Завантажити pdf