ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дерій Ж.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Вивчення питань регіонального розвитку на засадах інноваційності повинно забезпечити оптимізацію територіальної організації регіональних господарських систем, підвищити ефективність суспільного виробництва, якість життя населення територіальних громад. У зв’язку з цим актуальним є дослідження впливу процесів капіталізації людського потенціалу через освіту, науку на інноваційний розвиток регіональних соціально-економічних систем.

Ключові слова:

капіталізація, людський потенціал, інновації, регіон, регіональна економічна система

Використана література:

  1. Архієреєв С. Підвищення ролі регіонів у випуску високотехнологічної та інноваційної продукції: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / С. Архієреєв, О. Попадинець. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/november08/5.htm.

  2. Верхоглядова Н. І. Людський капітал і показники економічного зростання / Н. І. Верхоглядова // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 84–86.

  3. Давыдова О. А. Инвестиции в человеческий капитал: динамика, оценка, эффективность : автореф. дис. … канд. экон. наук / О. А. Давыдова. – СПб., 1998. – 18 с.

  4. Кондаурова І. О. Інституційні аспекти становлення економіки знань [Електронний ресурс] / І. О. Кондаурова. – Режим доступу : http://www. ea.donntu.edu.ua:8080.

  5. Lucas R. E. On the mechanics of economic development / R. E. Lucas // Journal of monetary economics. – 1988. – № 22 (1). – P. 3–42.

Переглянути статтю    Завантажити pdf