ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Концева В.В., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Хоменко І.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Демиденко А.І., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто проблемні питання амортизації основних засобів. На основі результатів проведеного оцінювання методів амортизації, а також змін у законодавстві щодо амортизації було виявлено позитивні та негативні сторони амортизаційної політики та запропоновано механізм, що зумовить якісне відновлення основних засобів.

Ключові слова:

амортизація, знос, амортизаційна політика, основні засоби, депозит

Використана література:

1. Ковальов В. В. Введення у фінансовий менеджмент / В. В. Ковальов. – М. : Фінанси і статистика, 2005. – 768 с.

2. Кожинов В. Я. Прогнозирование финансового результата / В. Я. Кожинов // Налоговое планирование. – 2000. – № 1. – С. 56–62.

3. Петлюк В. І. Формування механізму оновлення та покращення використання основних фондів підприємств / В. І. Петлюк // Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні : збірники (загальні). – 2009. – Вип. 5. – С. 182–184.

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-vi.

5. Помилуйко Є. О. Особливості реалізації амортизаційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Помилуйко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2012. – Режим доступу : economy.nayka.com.ua›?op=1&z=1416.

Переглянути статтю    Завантажити pdf