ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Соломаха І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Ефективність розвитку виробництва та реалізації продукції квітникарства значною мірою залежить від обґрунтованих замовлень, тому що живі зрізані квіти є ніжним та швидкопсувним продуктом з чітко вираженою сезонністю вирощування та попиту. Саме ці особливості обумовили актуальність теми дослідження. Досліджено наявні теоретичні та практичні засади розрахунку ринкових потреб у продукції квітникарства. Розроблені методологічні підходи до оцінювання ємності регіонального ринку живих зрізаних квітів в умовах постійно зростаючого попиту, недостатньої пропозиції з боку національних виробників та обмеженої статистичної інформації. Проведено оцінювання та прогнозування ринкових потреб Чернігівської області у зрізаних квітах до 2010 року.

Ключові слова:

ємність ринку, ринкові потреби, регіональний попит, зрізані квіти, продукція квітникарства, маркетингова діяльність виробників квітів

Використана література:

  1. Robert E. Brenson Agricultural Marketing / Robert E. Brenson, Duglas G. Norwell. – Iowa : Iowa University Press, 1991. – 454 p.

  2. Соловйов І. О. Формування системи маркетингу в аграрній сфері економіки / І. О. Соловйов // Економіка АПК. – 2006. – № 2. – С. 103-109.

  3. Бочко О. Ю. Маркетингове забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. Ю. Бочко. – К., 2009.

  4. Александров Д. А. Емкость рынка – некоторые вопросы методологии [Электронный ресурс] / Д. А. Александров, Т. В. Саблин, С. А. Щебланов. – Режим доступа : http://www.cfin.ru.

  5. Ходарченко В. А. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку квітково-декоративної продукції [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / В. А. Ходарченко. – К., 2011. – 20 с. – Режим доступу : http//elibrary.nubip.edu.ua/12335/1ходарченко.pdf.

  6. Бутко М. П. Теоретичні засади становлення ринків флористичної продукції / М. П. Бутко, І. В. Соломаха // Регіональна економіка. – 2012. – № 4. – С. 161-169.

  7. Соломаха І. В. Дослідження попиту споживачів на квіткову продукцію в Чернігівському регіоні України / І. В. Соломаха // Товарознавство і торговельне підприємництво: дослідження, інновації, освіта : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6-7 квітня 2011 р.). – К. : КНТЕУ, 2011. – С. 243-246.

Переглянути статтю    Завантажити pdf