ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мініна О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто регіональний підхід до оцінки транзитного потенціалу України, запропоновано інтегральний індекс транзитності території, здійснено територіальну диференціацію потужності транзитного потенціалу і виділено групи регіонів за величиною та рівнем його використання.

Ключові слова:

транзитний потенціал, оцінка, методика, ландшафт, показники, величина потенціалу, рівень потенціалу, стратегія розвитку

Використана література:

1. Васильев А. П. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения / А. П. Васильев, В. М. Сиденко. – М.: Транспорт, 1990. – 304 с.

2. Гурнак В. Реалізація комплексної програми утвердження України як транзитної держави / В. Гурнак, О. Ананченко, М. Гурнак // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 26-37.

3. Козенков Д. Є. Інноваційний розвиток та людський потенціал: оцінка та стимулювання / Д. Є. Козенков, В. Вашкелєвич, К. М. Солошенко, Е. П. Якубова. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2004. – 157 с.

4. Кочнев Ф. П. Организация движения на железнодорожном транспорте / Ф. П. Кочнев, В. М. Акулиничев, А. М. Макарочкин. – М.: Транспорт, 1979. – 568 с.

5. Новікова А. М. Методологічні основи розвитку транзитного потенціалу України: дис. ... д-ра екон. наук: 08.07.04 / А. М. Новікова; Національний авіаційний ун-т. – К., 2004. – 499 с.

6. Пирожков С. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП / С. Пирожков, Д. Прейгер, І. Малярчук // Економіка України. – 2005. – № 3. – С. 4-19.

7. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf