ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Жидок В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті узагальнено сучасні теоретичні підходи до вивчення впливу організаційно-економічних факторів на управління конкурентоспроможністю підприємства на основі аналізу досягнень українських та зарубіжних учених.

Ключові слова:

Використана література:

1. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют: пер. с англ. / М. Блауг; ред. В. С. Автономов. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. – 416 с.

2. Іващенко Г. А. Структура організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства / Г. А. Іващенко // Економіка: проблеми теорії: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 30-36.

3. История экономической мысли: курс лекций. – М.: ТАНДЕМ; ЭКМОС, 1998. – 248 с.

4. Нижник І. В. Забезпечення конкурентних переваг: ризики і втрати в їх реалізації на регіональному ринку / І. В. Нижник // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Економічні науки. – Сімферополь: НВЦ КІПУ, 2008. – Вип. 12. – С. 156-160.

5. Отенко І. П. Управління конкурентними перевагами підприємства: наукове видання / І. П. Отенко, Є. О. Полтавська. – Харків: ХНЕУ, 2005. – 212 с.

6. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. — М.: Международные отношения, 2004. – 193 с.

7. Томпсон А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации / А. Томпсон. – М., 2001. – 451 с.

8. Яшин Н. С. Конкурентоспособность промышленных предприятий: методология, оценка, регулирование / Н. С. Яшин. – Саратов: СГЭА, 2003. – 372 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf