ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Петраков Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Протягом останнього десятиліття ринок аудиторських послуг істотно не змінився. Втім, побоювання його подальшої монополізації та концентрації ринкової влади у лідерів галузі лише зросли, посилюючи дебати щодо удосконалення системи її регулювання. Підходи до аналізу сутності та структури ринку в рамках теорії організації галузевих ринків дозволяють стверджувати про квазіконкурентний характер аудиторського бізнесу, ідентифікувати його специфічні властивості та дослідити особливості входження на ринок. В статті проаналізовано поточний стан аудиторського ринку в Україні. Встановлено, що попри високий рівень концентрації в галузі через присутність представників «Великої четвірки», обрана ними стратегія глокалізації та позиціонування не становить загрози для вітчизняних аудиторів через інший сегмент клієнтів.

Ключові слова:

ринок аудиторських послуг, «Велика четвірка», глокалізація, квазіконкурентний ринок, вхідні бар’єри, особливості ринку

Використана література:

1. Підтвердження цінності аудиту. Аналітичний огляд / ACCA Global. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www2.accaglobal.com/documents/ukra-pp-rva.pdf

2. Гнатів О. Аудиторський бізнес: хто виживе після кризи / Ольга Гнатів // KyivPost. 24.09.2010. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kyivpost.ua/business/article/ auditorskij-biznes-hto-vizhive-pislya-krizi-3210.html

3. Редько О. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку / О.Ю. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 11. – С.49-55.

4. Cabán-García, M. Industry and City-Level Audit Market Concentration / María T. Cabán-García and Susan E. Cammack // International Journal of Auditing. – 2011. – Vol. 15, Iss. 1. – PP. 21–42.

5. Shibano, T. Auditors’ Liability, Investments, and Capital Markets: A Potential Unintended Consequence of the Sarbanes-Oxley Act / Toshi Shibano, Mingcherng Deng, Nahum Meludad // Journal of Accounting Research. – 2012. – Vol. 50, Iss. 5 (December 2012). – PP. 1179–1215.

6. Chan, D. “Low-Balling” and Efficiency in a Two-Period Specialization Model of Auditing Competition / Derek K. Chan // Contemporary Accounting Research. – 1999. – Vol. 16, Iss. 4 (Winter 1999). – PP. 609–642.

7. Cassell, C. The Emergence of Second-Tier Auditors in the US: Evidence from Investor Perceptions of Financial Reporting Credibility / Cory A. Cassell, Gary Giroux, Linda A. Myers and Thomas C. Omer // Journal of Business Finance & Accounting. – 2013. – Vol. 40, Iss. 3-4 (April/May 2013). – PP. 350–372.

8. Bandyopadhyay, S. Market Structure and Audit Fees: A Local Analysis / Sati P. Bandyopadhyay, Jennifer L. Kao // Contemporary Accounting Research. – 2004. – Vol. 21, Iss. 3 (Fall 2004). – PP. 529–562.

9. Francis, J. Does Audit Market Concentration Harm the Quality of Audited Earnings? Evidence from Audit Markets in 42 Countries / Jere R. Francis, Paul N. Michas and Scott E. Seavey // Contemporary Accounting Research. – 2013. – Vol. 30, Iss.1 (Spring 2013). – PP.325-355.

10. PCAOB Inspections of International Audit Firms: Initial Evidence / Carol C. Bishop, Dana R. Hermanson and Richard W. Houston // International Journal of Auditing. – 2013. – Vol.17, Iss.1 (March 2013). – PP. 1-18.

11. Ежегодный отчет Аудиторской палаты Украины для Кабинета Министров Украины. 2011 год. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://apu.com.ua/files2/zvit_2011.doc

12. The 2012 Big Four Firms Performance Analysis //[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.big4.com/wp-content/uploads/2013/01/The-2012-Big-Four-Firms-Performance-Analysis.pdf

13. Харченко А. «Большая четверка»: сколько и на чем зарабатывают аудиторы после кризиса / А. Харченко // Инвестгазета. – 2011. - №17 (18.05.2011). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.investgazeta.net/kompanii-i-rynki/bolshaja-chetverka-skolko-i-na-chem-auditory-posle-krizisa-161314/

14. Parusinski J. BDO International head praises increased auditing industry regulation / Jacub Parusinski // Kyivpost. 23.04.2013. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kyivpost.com/content/business/bdo-international-head-praises-increased-auditing--126466.html

15. How we are structured / PwC Global. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pwc.com/gx/en/corporate-governance/network-structure.jhtml

16. Суха О.Р. Тенденції розвитку складу аудиторських послуг в Україні / О.Р. Суха, Л.В. Адоньєва // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2011. – Випуск 1 (55). – С.201-209. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ekon/2011_1/Vek5328.pdf

17. Пасочник В. Велика трансфертна битва: раунд перший / Василь Пасочник // Дзеркало тижня. – 18.01.2013. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/velika-transfertna-bitva-raund-pershiy.html

18. Козяйкин П.В. Влияние транснациональных корпораций на развития глокализации мировой экономики / В.П. Козяйкин // Российское предпринимательство. – 2011. - №8, Вып.1(189). – С.4-9. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.creativeconomy.ru/articles/13051/

19. Огородникова Т.В. Теория квазиконкурентных рынков / Т.В. Огородникова, С.В. Сергеева // Экономика 2.0. – 09.01.2013. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://econ2.ru/blogs/problemy-obrazovanija/teorija-kvazikonkurentnyh-rynkov.html

20. Макашева Н.П. Экономика отраслевых рынков / Н.П. Макашева. – Томск: Томский государственный университет, 2005. – 35 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/library/pdf2txt/674/46674/22968

21. Розанова Н.М. Экономические основы конкурентной политики / Н.М. Розанова // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2003. – Том 1, №4. – С.141-149. - – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/124/012/1220/journal1.4-12.pdf

Переглянути статтю    Завантажити pdf