ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шульга С.В., Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано глобальні стратегії діяльності аудиторських мереж «Великої четвірки» виходячи з територіальної присутності, виду наданих послуг, галузей економіки, цільових ринків. Узагальнено причини варіації конкурентоспроможності представників «Великої четвірки» на глобальному рівні.

Ключові слова:

«Велика четвірка», корпоративні стратегії, позиціонування, структура ринку, аудиторські послуги, консультування, Pwc, Ernst&Young, KPMG, Deloitte

Використана література:

1. Parusinski J. BDO International head praises increased auditing industry regulation / Jacub Parusinski // Kyivpost. 23.04.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kyivpost.com/content/business/bdo-international-head-praises-increased-auditing--126466.html

2. Gerakos J. Competition in the Audit Market: Policy Implications / Joseph J. Gerakos, Chad Syverson // NBER Working Paper Series. – 2013. – No. 19251. – 58 p. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w19251

3. Deloitte 2012 Global Report // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://public.deloitte.com/media/0564/pdfs/DTTL_2012GlobalReport.pdf

4. KPMG International Annual Review 2012 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpmg.com/Global/en/international-annual-review/financials-organization/Documents/iar-2012.pdf

5. PwC. Rethinking the Future. Global Annual Review 2012 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pwc.com/en_GX/gx/annual-review/2012/assets/pwc-global-annual-review-2012.pdf

6. Building a Better Working World. EY Global Review 2012 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssetsPI/EY_Global_review_2012/$FILE/ Ernst_&_Young_Global_review_2012.pdf

7. The 2012 Big Four Firms Performance Analysis //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.big4.com/wp-content/uploads/2013/01/The-2012-Big-Four-Firms-Performance-Analysis.pdf

8. Синюгіна Н.В. Зарубіжний досвід організації незалежного аудиту та його адаптація до національного середовища / Н.В. Синюгіна // Економіка розвитку. – 2010. - №4. – С. 17-19. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Ecoroz/2010_4/e104siny.pdf

9. Скаско О.І. Організація системи аудиту в зарубіжних країнах. / О.І. Скаско // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2012. - №1. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2012_1/part1/20.pdf

10. Deloitte announces significant investment in strategic markets: Additional US$750 million over next three years // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.deloitte.com/view/ en_GX/global/press/global-press-releases-en/fa76ebab703c7310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm

11. Deloitte continues as an engine of employment creation and announces record revenues of US$28.8 billion // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.deloitte.com/view/en_GX/ global/press/global-press-releases-en/96616a3cfdc82310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm

Переглянути статтю    Завантажити pdf