ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Проскуріна Н.М., Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Імідж є визначальним фактором потенційного фінансового успіху аудиторської фірми. Створення позитивного іміджу аудиторської фірми пов’язано з дотриманням високого рівня якості аудиторських послуг, який забезпечують як керівник аудиторської фірми, так і її працівники. Саме етичні норми професійної поведінки аудиторів, і перш за все їх професійна незалежність, є фундаментом самої професії.

Ключові слова:

аудиторська діяльність, етика, етичний механізм

Використана література:

  1. Семенов А.К., Набоков В.І. Основи менеджменту: підручник / А. К. Семенов, Набоков В. І. Єкатеринбург: УМЦ УПИ, 2009. – 299 с.
  2. Веснин В. Р. Менеджмент: підручник / В. Р. Веснин - 3-е изд., перераб. і доп. - М: «Проспект», 2006. – 504 с.
  3. Перелыгина Е. Б. Психология имиджа: Учебное пособие /Е .Б. Перелыгина. - М.: Аспект Пресс, 2002. – 223 с.
  4. Виханский О.С. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов – М.: Экономистъ, 2006. – 670 с.
  5. Млинців А. О. Імідж організації як фактор її конкурентоспроможності / А. О. Млинців, В. Я. Захаров // Менеджмент у Росії й за рубежем. – 2003.– №4.– С.35-44.
  6. Феофанов О. А. Реклама. Новые технологии в России. /О. А. Феофанов – СПб: Питер, 2003. – 384 с..
  7. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз / Д. Доти. – М.: Информационно- издательский дом «Филинъ», 1996 – 237с.
  8. Козлова Л. Люди компанії - її головні іміджмейкери / Л. Козлова //  Керування персоналом. – 2003. – №1.– С.7-11.

Переглянути статтю    Завантажити pdf