ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мних Є.В., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті порушуються питання посилення аналітичної обґрунтованості застосування різного роду нормативно-правових, мотиваційних та ситуаційних регуляторів економічних явищ і процесів для досягнення їх переконливості та дієвості у досягненні національних, корпоративних та особистих цілей і завдань. Обґрунтовується природа цих регуляторів та їх активність у гармонізації суспільних інтересів цивілізованого поступу країни.

Ключові слова:

економічне регулювання, консолідація інтересів, доказовість у виборі економічних регуляторів

Використана література:

1. Статичний щорічник України за 2011 рік. – К.: ТОВ «Август-Трейд», 2012.

2. Диха М.В. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети. / Ж. «Фінанси України». – № 7. – 2012. – С. 47-58.

3. Жидан О. Дотримання законодавства у сфері державних закупівель – запорука зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни розпорядників коштів. / Ж. «Казна України». – № 6. – 2012. – С. 17-21.

4. Герасименко П. Хто годує Україну. – Zaxid.net, 2012.

5. Симоненко В.К. Пятилетка «враздрай»: Экономические эссе. – К.: Знання, 2011. – 428 с.

6. Костюков А.Н. Проблемы правового регулирования публичных услуг в России. –М.: Волтерс-Клувер, 2007. – С. 1-7.

7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Изд-во Питер, 1999. – 416 с.

8. Гончарук А.Г. Методологические основы оценки и управления эффективностью предприятия. Моногр. – Одесса: Астропринт, 2008. – 294 с.

9. Друкер П.Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. – 288 с.

10. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ и автоматизация бизнес-процесов. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 240 с. 

Переглянути статтю    Завантажити pdf