ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Освальд М.В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено вплив на економіку країн та основні принципи регулювання трансфертного ціноутворення на основі нормативно-правових документів США та Китаю.

Ключові слова:

трансфертна ціна, трансфертне ціноутворення, принцип «витягнутої руки», «пов’язані сторони»

Використана література:

1. Богацька Н. М. Суть трансфертного ціноутворення та його функції [Електронний ресурс] / Н. М. Богацька, О. Г. Малогулко. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/ 15_DNI_2008/ Economics/32958.doc.htm.

2. Зaдоя А. О. Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі / А. О. Зaдоя, С. А. Венгер // Академічний огляд. – 2011. – № 2 (35). – С. 156-163.

3. Макаренко М. І. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках : монографія / М. І. Макаренко, Т. Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 106, 114-116.

4. Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб від 22 липня 2010 року.

5. Непесов К. А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования: сравнительный анализ опыта России и зарубежных стран / К. А. Непесов. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – С. 1-3, 40-43, 53-56.

6. Савченко Т. Методологічні та методичні аспекти трансфертного ціноутворення у банківських установах України [Електронний ресурс] / Т. Савченко. – Режим доступу : http://www.kneu.kiev.ua/journal/ukr/article/2006_2_Savchenko_ukr.pdf.

7. Савченко Т. Г. Напрямки оптимізації національного механізму регулювання трансфертного ціноутворення у комерційних банках [Електронний ресурс] / Т. Г. Савченко. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7174/1/government%20regulation%20of% 20the% 20transfer%20pricing%20in%20Ukraine.pdf.

8. Electronic Code of Federal Regulations. U.S. Government Printing Office [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ecfr.gov/.

9. John Letzing. Transfer pricing brings tax troubles to tech bigs [Electronic resource]. – Access mode : http://www.marketwatch.com/story/transfer-pricing-brings-tax-troubles-to-tech-bigs-2012-04-02?pagenumber=1.

10. New transfer pricing requirements in China. Frequently Asked Questions [Electronic resource]. – Access mode : http://www.deloitte.com/assets/Dcom-China/Local%20Assets/Documents/ cn_mfg_newtransferpricingrequirementsinchina_100609.pdf.

11. Transfer Pricing Technical Assistance. Global Tax Simplification Program [Electronic resource]. – Access mode : http://www.taxcompact.net/documents/WB-IFC-TP-RA-ITC-EU-event_Feb-2011.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf