ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Хмелевський С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано стан і ключові тенденції в динаміці зовнішнього державного боргу України. В аналізі використано як абсолютний показник розміру державного боргу, так і певні показники для характеристики боргового навантаження і платоспроможності нашої країни. За можливості порівняно показники, що характеризують борг нашої країни з аналогічними показниками провідних країн світу та країн – найближчих сусідок України.

Ключові слова:

державний борг, зовнішній борг, прямий борг, гарантований борг, стан боргу, динаміка боргу, боргове навантаження, структура боргу, платоспроможність країни, борг на душу населення, боргова безпека

Використана література:

 1. Бец О. І. Еволюція наукових концепцій державного кредиту і державного боргу / О. І. Бец // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 9–10. – С. 39–45.

 2. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : затверджений Законом України від 8.07.2010 р. № 2456-VI. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

 3. Вербицька Г. Л. Проблеми міжнародної заборгованості на глобальних фінансових ринках / Г. Л. Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – № 3. – C. 77–84.

 4. Виклюк М. І. Система управління державним боргом України [Електронний ресурс] / М. І. Виклюк // Ефективна економіка. – 2012. – № 11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1585.

 5. Гузь М. М. Динаміка валового зовнішнього боргу України / М. М. Гузь // Економіка та управління у сучасних соціально-економічних умовах : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14–15 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – С. 161–164.

 6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

 7. Зражевська Н. В. Механізм реструктуризації зовнішнього державного боргу / Н. В. Зражевська // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 47–55.

 8. Матвєєва Ю. М. Структура зовнішнього державного боргу України та особливості його обслуговування / Ю. М. Матвєєва // Збірник наукових праць МННЦ ІТіС. – 2009. – Вип. 14. – С. 188–203.

 9. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/.

 10. Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. – Режим доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm.

 11. Стан державного боргу України. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=365898.

 12. Філоненко К. М. Зовнішній борг України: аналіз динаміки та структури / К. М. Філоненко // Статистика України. – 2010. – № 2. – С. 34–38.

 13. Фролов С. М. Вплив зростання зовнішнього боргу на економічний та інвестиційний розвиток України / С. М. Фролов, І.М. Кобушко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2012. – № 2. – С. 98–104.

 14. Central Intelligence Agency. The World Factbook. Country Comparison: Debt – External [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html.

 15. Central Intelligence Agency. The World Factbook. Country Comparison: Public Debt [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cia.gov/ library/ publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html.

 16. Dietzel C. Das System der Staatsanleihen in Zusammenhang mit der Volkswirtschaft betrachtet. – Berlin : Heidelberg, 1855. – S. 140.

 17. International Monetary Fund. External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/eng/guide/.

 18. The World Bank. Data: External Debt [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/topic/external-debt.

Переглянути статтю    Завантажити pdf