ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Русул Л.В., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасний стан розвитку страхового ринку України. Проаналізовано основні фактори впливу та проблемні питання ринку на теперішній час. Визначено необхідність реформування страхового ринку та прийняття основної стратегії розвитку. Розглянуто важливість реалізації інвестиційної та соціальної функцій страхового ринку та його роль у розвантаженні державного бюджету, проблему реформування органу нагляду за страховим ринком. Наведено основні перспективні напрямки розвитку в умовах політичної та економічної кризи та визначено вплив факторів, в умовах яких буде найближчим часом розвиватись ринок. Розглянуто необхідність розвитку та реформування деяких видів страхування, налагодження дієвого діалогового вікна між бізнесом та владою, створення ринкових механізмів регулювання діяльності страхових компаній та дієвих інструментів захисту іноземного інвестора.

Ключові слова:

стратегія, страховий ринок, страхова компанія, страхові премії, страхові виплати, орган нагляду, реформування

Використана література:

  1. Будущее страхового рынка. Почему государство и общество сегодня не воспринимают страховой сектор? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.forinsurer.com.

  2. Гришан Ю. Страховой рынок Украины в 2015 году должен претерпеть серьезных изменений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.forinsurer.com.

  3. Доля страховых платежей в ВВП Украины в 2014 году может составить менее 1 % [Элек­тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.forinsurer.com.

  4. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nfp.gov.ua.

  5. Стейб Д. Огляд глобального ринку страхування в 2012 році / Д. Стейб, М. Путайя // Страхова справа. – 2013. – № 2(50). – С. 28–31.

  6. Страховые компании обратились к Президенту и Премьер-министру Украины с предложением начать публичный диалог [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.forinsurer.com.

  7. Хлимоненко Б. Чому глобальні страховики можуть залишити Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.forbes.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf