ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дубина М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання зміцнення фінансово-економічної безпеки держави через активізацію діяльності парабанківських посередників, визначено сутність фінансової безпеки системи парабанківських посередників, ідентифіковано основні її елементи, виконано їх опис.

Ключові слова:

система парабанківських посередників, фінансово-економічна безпека, парабанківський посередник, податкова безпека, боргова безпека, кредитна безпека, інвестиційна безпека

Використана література:

  1. Баранова В. В. Безпека небанківського фінансового сектору та її місце у безпеці фінансової системи держави [Електронний ресурс] / В. В. Баранова // Актуальні питання безпеки фінансової системи держави : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 21 лютого 2014 р.). – Режим доступу : http://univd.edu.ua/dir/1421/materiali-mizhnarodnoi-naukovo-praktichnoi-internet-konferentsii-aktualni-pitannya-bezpeki-finansovoi-sistemi-derzhavi.

  2. Єрмошенко А. М. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / А. М. Єрмошенко. – К., 2006. – 21 с.

  3. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / за редакцією академіка НАН України С. І. Пирожкова. – К. : НІПМБ, 2003. – 42 с.

  4. Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири : монографія / за заг. ред. О. В. Чернявської. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 459 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf