ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оболенський О.Ю., Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено стан державного регулювання прямих іноземних інвестицій в Україні, обґрунтовано заходи підвищення ефективності державного управління у цій сфері та визначено чинники формування національного механізму державного регулювання ПІІ.

Ключові слова:

прямі іноземні інвестиції, державне регулювання, регулювання ПІІ

Використана література:

 1. The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/.

 2. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкуренто­спроможна економіка, ефективна держава» : розроблена Комітетом економічних реформ при Президентові України та взятої до виконання урядом відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1724-р від 23 червня 2010 року. – Режим доступу : www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.

 3. Обушна Н. І. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в Україні монографія / Н. І. Обушна, Т. В. Мацибора. – К. : ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2012. – 332 c.

 4. Обушна Н. І. Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / Н. І. Обушна // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. – Випуск 4 (8). – С. 128–135.

 5. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua.

 6. Про режим іноземного інвестування [Електронний ресурс] : Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 7. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України вiд 18.09.1991 р. № 1560-XII. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua.

 8. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження [Електронний ресурс] : Закон України вiд 17.02.2000 р. № 1457-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України вiд 04.07.2002 р. № 40-IV. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua.

 10. Про державно-приватне партнерство [Електронний ресурс] : Закон України вiд 01.07.2010 р. № 2404-VI. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua.

 11. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України вiд 16.04.1991 р. № 959-XII. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf