ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кальченко О.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Приходько О.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Алексєєнко С.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано сучасний стан харчової промисловості України та Чернігівського регіону, висвітлено основні показники її функціонування, виділено головні проблеми, що стримують розвиток харчової галузі та окреслено заходи щодо їх вирішення.

Ключові слова:

харчова промисловість, виробництво, підприємства, інвестиції, інновації

Використана література:

1. Дейнеко Л. В. Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу / Л. В. Дейнеко, Е. І. Шелудько ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогноз. НАН України”. – К., 2013. – 120 с.

2. Офіційна веб-сторінка Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Офіційна веб-сторінка Міністерства аграрної політики та продовольства України [Елек­тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.gov.ua.

4. Пашнюк Л. О. Харчова промисловість України: стан, тенденції та перспективи розвитку / Л. О. Пашнюк // Економiчний часопис-XXI. – 2012. – № 9–10. – С. 60–63.

5. Програма інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Чернігівської обласної державної адміністрації. – Режим доступу : http://cg.gov.ua.

6. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності : статистичний збірник // Державний комітет статистики України. – К., 2014. – 47 с.

7. Статистичний щорічник Чернігівщини за 2013 рік / за ред. Д. І. Ашихміної. – Чернігів : Головне управління статистики у Чернігівській області, 2014. – 454 с.

8. Шелудько Е. І. Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Е. І. Шелудько // Ефективна економіка. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf