ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Вдовенко Ю.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні засади адаптації україно-білоруського транскордонного співробітництва до вимог європейської регіональної політики. Актуальність дослідження обумовлюється впровадженням європейських моделей фінансування міжсекторних взаємодій на пострадянському просторі та реалізацією реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Ключові слова:

транскордонне співробітництво, фінанси, регіональна політика

Використана література:

1. Європейська регіональна політика: натхнення для країн, що не входять до ЄС? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/ international/external_uk.pdf.

2. Стратегія розвитку програм територіального співробітництва країн Східного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eaptc.eu/ru/materials.html#fc2.

3. Проект Концепции развития еврорегиона «Днепр» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gomel-agency.org/dnepr_docs.html.

4. Юрчак Д. В. Беларусь – Украина: 20 лет межгосударственных отношений / Д. В. Юрчак. – Витебск : ВГУ, 2009. – 280 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf