ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Авксєнтьєв М.Ю., Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розроблено науково-методичний підхід до середньострокового прогнозування потреб у робочій силі з вищою освітою, заснований на виявленні тенденцій функціонування українських підприємств, що дозволяє оцінити зміни попиту і пропозиції на ринку праці України і задати базові нормативи для планування державного замовлення фахівців з вищою освітою.

Ключові слова:

прогнозування потреб у робочій силі з вищою освітою, реформування системи вищої освіти, середньострокове прогнозування ринку праці, попит, пропозиція

Використана література:

  1. Мокроносов А. Г. Прогнозирование потребности в специалистах экономики региона / А. Г. Мокроносов, М. Э. Матафонов, Д. М. Прудников // Вестник УрФУ. Серия «Экономика и управление». – 2012. – № 1. – С. 137–144.

  2. Прогнозирование потребности региональной экономики в подготовке квалифицированных кадров / А. Г. Мокроносов, М. Э. Матафонов, Е. И. Чучкалова, Д. М. Прудников, Л. А. Скороходова. – Екатеринбург : ГОУ ВПО РГППУ, 2012. – 111 с.

  3. Андреева Н. В. Методика прогнозирования, планирования и мониторинга кадровых потребностей региона / Н. В. Андреева, Т. Г. Козлова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2013. – № 32. – С. 19–32.

  4. Марков Д. В. Прогнозирование потребности региона в кадрах с профессиональным образованием : дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 / Дмитрий Владимирович Марков. – Иркутск, 2009. – 276 с.

  5. Гуртов В. А. Моделирование потребностей экономики региона в выпускниках системы высшего профессионального образования / В. А. Гуртов, А. Г. Мезенцев // Регионология. – 2003. – № 1–2. – С. 262–267.

  6. Гриньова В. М. Економіка праці ти соціально-трудові відносини / В. М. Гриньова, Г. Ю. Шульга. – К. : Знання, 2010. – 310 с.

  7. Щербак О. Современное состояние и механизмы реализации системы квалификации в Украине [Электронный ресурс] / О. Щербак. – Режим доступа : http://prliga.org.ua/node/385?tid=.

  8. Гриневич Л. В. Организационное обеспечение определения потребности в специалистах с высшим образованием / Л. В. Гриневич, Е. В. Зирко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – 2014. – Вып. 113. – С. 291–300.

  9. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf