ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мохненко А.С., Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено види змін та особливості здійснення процесу змін на вітчизняному підприємстві. Розглянуто процес здійснення змін в умовах кризового стану. Обґрунтовано необхідність здійснення змін на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова:

зміни, організаційні зміни, економічні зміни, процес здійснення змін

Використана література:

  1. Козаченко С. В. Організаційні зміни: наукові засади і проблеми управління / С. В. Козаченко, Ф. О. Ярошенко. – К. : МЦРПМ, ДІТМ МНТУ, 2004. – 292 с.

  2. Ткаченко В. А. Концептуальні погляди щодо трансформації економічної системи / В. А. Ткаченко // Вісник Академії економічних наук України. – 2002. – № 2. – С. 70–75.

  3. Абчука В. А. Выработка решений в системе управления предприятием / В. А. Абчука. – Л. : ЛИМТУ, 1976. – 86 с.

  4. Анализ и обоснование хозяйственных решений / под ред. Б. И. Майданчика, М. Г. Карпунина, Я. Г. Любинецкого. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 133 с.

  5. Геєць В. Економічні реформи в Україні: моделі, реалії та уроки / В. Геєць // Банківська справа. – 1996. – № 4. – С. 26–34.

  6. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспективи переходу до соціально орієнтованої економіки України / В. Геєць // Економіка України. – 2000. – № 1. – С. 4–11.

  7. Геєць В. М. Політична і економічна реформи. Питання синхронізації / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2001. – № 4. – С. 9–24.

  8. Олексюк О. С. Моделювання прийняття ризикованих рішень : монографія / О. С. Олексюк. – К. : Вища школа, 1998. – 330 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf