ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Поляк Н.П., Університет банківської справи НБУ, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано та досліджено сучасний стан ринку банківського кредитування в Україні, а також розроблено практичні рекомендації щодо його подальшого розвитку. Визначено, що кредит є важливим джерелом фінансування капітальних вкладень і відіграє дуже важливу роль у процесі розширеного відтворення, а безпосередньо банківський кредит виступає однією з провідних форм кредитування як суб'єктів господарювання, так і населення. Доведено, що лише в умовах ринкової економіки всі прояви ролі банківського кредиту розкриваються в повному обсязі, а в умовах трансформації економіки кредит може відігравати як позитивну, так і негативну роль. За результатами аналізу визначено, що вітчизняний ринок банківських кредитів за останні роки характеризується поступовим зростанням кредитного портфелю. Проте встановлено, що незважаючи на зростання обсягів кредитних портфелів комерційних банків, спостерігається тенденція до зниження ефективності кредитної діяльності банків.

Ключові слова:

комерційний банк, кредит, кредитування, кредитний портфель, реальний сектор економіки

Використана література:

  1. Бюлетень НБУ. – 2014. – № 6 (255). – С. 24.

  2. Жукова Н. К. Сучасний стан ринку банківських кредитів в Україні / Н. К. Жукова, Н. В. Зражевська // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – № 5–6. – С. 54–57.

  3. Кузнєцова Л. В. Роль банківського кредитування у фінансовому забезпеченні розвитку реального сектора економіки України / Л. В. Кузнєцова // Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – С. 107–115.

  4. Офіційна статистична інформація Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

  5. Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні : матеріали наук.-практ. конф. 18–19 листопада 2004 р. / наук. ред. А. Мороз. – К. : КНЕУ, 2004. – 496 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf