ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дерій Ж.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Завгородня Н.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні питання з необхідності підвищення людського потенціалу у конкурентоспроможності підприємств АПК Чернігівського регіону.

Ключові слова:

агропромисловий комплекс, підприємство, людський потенціал, конкурентоспроможність, господарство

Використана література:

1. Верхоглядова Н. І. Людський капітал і показники економічного зростання / Н. І. Верхоглядова // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 84–86.

2. Гайдук В. А. Фактори конкурентоздатності суб’єктів на товарних ринках / В. А. Гайдук // Економіка та держава. – 2007. – № 3. – С. 21–23.

3. Головне управління статистики Чернігівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chernigivstat.gov.ua/books/silgosp.php.

4. Гончаров В. Д. Инновационная деятельность в отраслях АПК России / В. Д. Гончаров, В. В. Рау // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 5. – С. 66–74.

5. Давыдова О. А. Инвестиции в человеческий капитал: динамика, оценка, эффективность : автореф. дис. … канд. экон. наук / О. А. Давыдова. – СПб., 1998. – 18 с.

6. Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apk.cg.gov.ua/index.php?id=8098&tp=1&pg.

7. Друкер П. Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества / П. Ф. Друкер. – М. : Вильямс, 2007. – 336 с.

8. Кондаурова І. О. Інституційні аспекти становлення економіки знань [Електронний ресурс] / І. О. Кондаурова. – Режим доступу : http://www.ea.donntu.edu.ua:8080.

9. Регіональна економіка : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

10. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf