ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Петрицька О.С., Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто особливості формування облікової політики на державних підприємствах, значну увагу приділено діючому нормативному порядку обліку розподілу прибутку державного підприємства. Розкрито вимоги до наказу про облікову політику, а також наведено характеристику випадків його зміни.

Ключові слова:

державне підприємство, облікова політика, елементи облікової політики, принципи, методи

Використана література:

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. – Режим доступу : http://www.dinai.com/Docs/nsbu/standart-1.doc.

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 27. – С. 2–5.

4. Про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. № 1213 (із змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1363-06.

5. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id =382876&cat_id=293537.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137 (із змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://www.dinai.com/Docs/ nsbu/standart-6.doc.

Переглянути статтю    Завантажити pdf