ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Таукешева Т.Д., Харківська міська рада, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто правові та фінансові основи діяльності органів місцевого самоврядування, наявні проблеми реалізації власних і делегованих повноважень. Висвітлені чинники, що унеможливлюють забезпечення сталого місцевого розвитку, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення обсягу та якості послуг, які надаються мешканцям територіальної громади відповідно до загальнодержавних соціальних стандартів. Запропоновано напрями фінансової децентралізації відносно запровадження нових міжбюджетних трансфертів, розподілу доходів та видатків, удосконалення системи обслуговування коштів місцевих бюджетів. Сформульовано пропозиції правового регулювання подальшого зміцнення матеріально-фінансової бази інституту місцевого самоврядування.

Ключові слова:

державна влада, місцеве самоврядування, децентралізація, власні і делеговані повноваження, матеріальні та фінансові ресурси

Використана література:

1. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навчальний посібник для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. – К. : ПРООН/МПВСР, 2007. – 269 с.

2. Рябченко О. П. Єдність та розподіл влад у системі органів державної влади в Україні / О. П. Рябченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 1(10). – С. 311.

3. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 21.05.1997 № 280/97–ВР. – Режим доступу : http://www.vinrada.gov.ua.

4. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії [Електронний ресурс] : Закон України від 05.10.2000 № 2017-III. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

5. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / [В. І. Антипов та ін. ; заг. ред., передмова Ф. О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf