ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Поленкова М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено дослідження інституційного середовища сільського розвитку як функціональної інфраструктури, що покликана сприяти модернізації і реструктуризації виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, застосуванню інноваційних розробок у господарській діяльності.

Ключові слова:

сільський розвиток, депресивні сільські території, інституційна матриця сільського розвитку, інституційний розвиток

Використана література:

  1. Волошко В. Інституційне забезпечення регіональної політики Європейського Союзу / В. Волошко // Регіональна економіка.  2005.  № 1.  С. 148–155.

  2. Мельниченко В. І. Інституційний розвиток на рівні регіону: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. І. Мельниченко.  К. : НАДУ, 2009.  88 с.

  3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт ; пер. с англ. А. Н. Нестеренко ; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – М. : Фонд экономической книги “Начала”, 1997. – 180 с.

  4. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / наук. ред. В. В. Борщевський ; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2012. – 216 с. – (Серія “Проблеми регіонального розвитку”).

  5. Удовиченко В. П. Через місцеву та регіональну демократію до ефективної політичної системи України / В. П. Удовиченко // Людина і влада. – 2007. – № 2. – С. 31–36.

  6. Чайка В. Политика устойчивого развития сельских территорий ЕС / В. Чайка, Н. Леонова // Междунар. с/х журнал. – 2008.  № 1. – С. 11–17.

  7. Шпикуляк О. Г. Формування нової моделі розвитку сільських територій України / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2011.  № 2. – С. 176–181.

Переглянути статтю    Завантажити pdf