ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Повна С.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано масштаби та напрями інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації в Чернігівській області. Зроблені висновки щодо відповідності цих проектів державним та регіональним пріоритетам, а також рівномірності майбутнього розвитку регіону. На основі європейського досвіду надані рекомендації щодо державної регіональної політики у сфері інвестування.

Ключові слова:

розвиток регіону, пріоритети, рівномірність розвитку, державна регіональна політика

Використана література:

1. Приходько В. П. Інституціональні умови сталого розвитку в системі реалізації регіональної політики / В. П. Приходько // Агросвіт. – 2012. – № 12. – С. 35–40.

2. Інвестиційний менеджмент: теорія і практика : навчальний посібник / за ред. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 452 с.

3. Щодо вдосконалення територіально-організаційних механізмів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні : аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/897/.

4. Перелік інвестиційних проектів Чернігівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economy.cg.gov.ua/index.php?id=9564&tp=1&pg=.

5. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 389. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF.

6. Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти) [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 1256. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1255-2010-%D0%BF.

7. Повна С. В. Системність регіональної економічної політики в контексті сталого розвитку / С. В. Повна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : наук. зб. – 2013. – № 2 (66). – С. 158–163.

8. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-%D0%BF#n11.

9. Луніна І. О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 4–15.

10. Refocusing EU Cohesion Policy for Maximum Impact on Growth and Jobs: The Reform in 10 points [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_en.htm.

11. Culture and Creativity – Europe’s regions and cities making a difference [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-cultural-creative-sectors.aspx.

Переглянути статтю    Завантажити pdf