ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Коваль О.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано результати віртуалізації бізнес-процесів на прикладі малого бізнесу у сфері послуг, а саме при трансфері процесів з класичного у віртуальне кадрове агентство. Порівняно рентабельність класичної форми підприємства та віртуальної, а також проаналізовано середньострокові результати діяльності віртуальних підприємств.

Ключові слова:

віртуальне підприємство, оптимізація витрат, віртуалізація, віртуалізація бізнес-процесів

Використана література:

1. Microsoft. (2008). How customers are cutting costs and building value with Microsoft Virtualization. Retrieved 03 18, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : download.microsoft.com/download/D/A/3/DA3F0BAB-40FC-44F9-ACF2-1B1F4E157802/Econ_CTA_to_Tori_PDF_XPS/Customer%20Whitepaper%20Cost%20Savings.pdf.

2. Vergnes, Bernard (2001), Presentation at the OECD Business and Industry Policy Forum on The Internet and Business Performance, 25 September.

3. В Україні зникло 70 % рекрутингових агентств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ubr.ua/uk/labor-market/ukrainian-labor-market/v-ukran-zniklo-70-rekrutingovih-agenstv-107369.

4. Вартість оренди офісних приміщень у Києві від 20.08.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/news/392019-vartist-orendi-ofisnih-primischen-u-kievi.html.

5. Федулова Л. І. Інтеграційні процеси корпоративних структур: можливості для інноваційного розвитку економіки України / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 3. – С. 9–31.

Переглянути статтю    Завантажити pdf